เหตุผลอะไรบ้าง ทำไมผู้รับเหมาถึงทิ้งงาน!!

… ปัญหาคลาสสิคของการสร้างบ้าน หนึ่งในปัญหาหลักที่หลายคนนึกถึงก็คือ ‘ผู้รับเหมาหรือช่างทิ้งงาน’ นั่นเอง

…แต่เราเคยสงสัยกันหรือไม่ ว่าทำไมผู้รับเหมา หรือช่างต้องทิ้งงาน ?

ปัญหามาจากเจ้าของบ้าน หรือมาจากผู้รับเหมากันแน่

วันนี้จึงอยากชวนมาดูเหตุผลทั่วไปของการทิ้งงาน

ให้พอเป็นไอเดียเผื่อจะได้ไม่มีปัญหากับการโดน (ผู้รับเหมา) ทิ้ง!

 


 

 

1. การแบ่งงวดงานไม่เหมาะสม

… การแบ่งงวดงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานก่อสร้างเลยทีเดียว โดยหลักการง่ายๆ ก็คือ เงินที่จ่ายให้กับช่างหรือผู้รับเหมานั้นต้องไม่เกินกว่ามูลค่างานที่ทำได้จริง(สามารถเกินได้ในระดับที่เหมาะสม) และที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ เงินที่จ่ายต้องเพียงพอสำหรับให้ผู้รับเหมาทำงานได้จริง และมีความคล่องตัวด้วย …โดยปัญหาที่จะเกิดจากการแบ่งงวดงานไม่เหมาะสมนั้นอาจทำให้
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้นเหตุนี้อาจเกิดขึ้นจากเจ้าของหรือผู้รับเหมาก็ได้ อันเนื่องมาจากการตกลงเซ็นสัญญากัน โดยที่ทางเจ้าของบ้านหรือผู้รับเหมาไม่ได้ประเมินสภาพคล่องทางการเงินของตนเอง ในขณะที่การเบิกจ่ายหรืองวดงานถูกบีบ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินขึ้น ก็ทำให้การทำงานติดขัด เป็นผลให้ผู้รับเหมา หรือช่างตัดสินใจทิ้งงานไปนั่นเอง
เบิกเงินไปเกินกว่างานที่ทำ เนื่องจากไม่มีการวางแผน และประเมินสภาพคล่องในการทำงานที่ดี จึงทำให้เกิดการเบิกเงินไปเกินกว่างานมาก!! รวมทั้งผู้รับเหมา หรือช่างที่ไม่มีความรับผิดชอบ!! ประเมินแล้วว่างานที่คงเหลือไม่คุ้มกับงานที่จะต้องทำ หรือไม่มีสภาพคล่องสำหรับทำงานต่อ (เงินเหลือไม่พอกับการทำงานให้จบ) ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้รับเหมา หรือช่างตัดสินใจทิ้งงานไป

*แก้ไขได้โดย* แบ่งงวดงาน และประเมินสภาพคล่องในการทำงานให้เหมาะสม โดยอ้างอิงกับราคา และปริมาณของงานให้ชัดเจนก่อนเริ่มงาน 

ดูน้อยลง
 

 
 

2. ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

… การประเมินราคารับเหมาถูกเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี ราคาที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง หากผู้รับเหมาเสนอราคาต่ำเกินไป ก็ควรถามที่มาที่ไปของราคานั้นๆ บางทีราคาถูกก็อาจมาจากคุณภาพของวัสดุที่ต่ำหรือไม่ได้มาตรฐาน แต่ถ้าหากผู้รับเหมาเสนอว่าสามารถใช้วัสดุมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่ต่ำมากๆ ก็ควรระวัง หรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ดีก่อนที่จะทำสัญญาว่าจ้าง เพราะบางทีผู้รับเหมาอาจจะเสนอราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง และมีแผนที่จะทุจริตในอนาคตก็ได้…
.
*แก้ไขได้โดย* ผู้รับเหมาหรือช่างต้องชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน และเจ้าของบ้านสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบราคาเปรียบเทียบกับราคาตลาดทั่วไปก่อนได้
 

 
 

3.แบบไม่ชัดเจน ปรับเปลี่ยนแบบตลอดเวลา

… ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านโดยตรง ..อันมาจากความอึดอัดใจของผู้รับเหมา เมื่อต้องมาแก้ไขแบบอย่างไม่มีวันจบสิ้น แบบที่ต้องการกลับไปกลับมา ไม่มีความชัดเจน ทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถวางแผนงานที่ตัวเองจะต้องทำได้ เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เกิดความอึดอัดใจ และทิ้งงานหนีไปในที่สุด
.
*แก้ไขได้โดย* เจ้าของบ้านต้องสรุปความต้องการให้ชัดเจน และควรมีแบบก่อสร้างที่เป็นตัวกลางในการทำความเข้าใจที่ตรงกัน
 
 
 

 
 

4. งานแถม และงานเพิ่ม-ลด

… นอกจากความไม่ชัดเจนเรื่องแบบแล้ว เรื่องการเพิ่ม-ลดงาน และงานแถม ก็เป็นความหนักใจไม่แพ้กันของผู้รับเหมา …เมื่องานที่ทำไปแล้วโดนตีเป็นงานแถมฟรี! หรือไม่ชัดเจนว่าเป็นงานเพิ่ม-ลดในการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม โดยถ้าเกิดความไม่สบายใจ อึดอัด ของผู้รับเหมามากๆ หรือเกิดการขาดทุน ขาดสภาพคล่อง ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้รับเหมาหรือช้างตัดสินใจทิ้งงานไป
.
*แก้ไขได้โดย* ควรตกลงร่วมกันให้ชัดเจนก่อมีการทำงานเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขงานส่วนที่มีความสำคัญทั้งหมด
 

 

5. ความไม่รับผิดชอบ

… เหตุผลในข้อนี้ก็คงเป็นเรื่องของความไม่รับผิดชอบ เป็นการทิ้งงานเพื่อหนีปัญหา โดยอาจเกิดจากกรณีที่เบิกเงินเกินกว่างาน แล้วไม่สามารถทำงานให้จบตามสัญญาที่ตกลงกับเจ้าของบ้านไว้ จึงหนีงาน หรือหนีความรับผิดชอบ หรือในกรณีที่มีงานแก้ไขที่ผู้รับเหมามองว่าไม่คุ้มที่จะทำ หรือไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเมื่อเจอปัญหาหน้างานที่ไม่ต้องการทำ ก็เพียงแค่หนีปัญหา ซึ่งก็คือหนีความรับผิดชอบของตัวเองที่ควรจะต้องทำนั่นเอง
.
*แก้ไขได้โดย* เลือกผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำงานให้กับเรา โดยตรวจสอบประวัติ และความน่าเชื่อถือ
 

วิศวกร มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้านพักศัย ..และเคยทำในทุกตำแหน่งของกระบวนการสร้างบ้าน ทั้งผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง