เปรียบเทียบผู้รับเหมา ต้องดูอะไรบ้าง?

… อยากจะเปรียบเทียบผู้รับเหมาแต่ละเจ้า ว่าเจ้าไหนเหมาะสมกับงานของเราแล้วนั้น
 
ซึ่งจะเปรียบเทียบแค่ส่วนของราคาหรืองบประมาณอย่างเดียวไม่ได้…
 
แล้วอะไรละ!? ที่นอกเหนือกว่าราคา ที่จะต้องทำการเปรียบเทียบ้าง ?
 

 

ผลงาน และประสบการณ์….

เปรียบเทียบถึงผลงานที่เคยผ่านมาของแต่ละเจ้า
 
ดูถึงงานที่เขาเคยทำหรือผ่านมาไกล้เคียงกับงานของเรามากน้อยแค่ไหน
ซึ่งแน่นอนว่าผู้รับเหมาที่เคยทำงานไกล้เคียงกับงานของเราหรือมีข้อจำกัดคล้ายๆกัน มีแนวโน้มจะทำงานของเราจบและได้ดีเช่นกัน
 
เช่น เราต้องการปรับปรุงตึงแถวเพื่อเป็นร้านอาหาร ผู้รับเหมาที่จะรับงานของเราก็ควรเคยผ่านงานรีโนเวทมา และยิ่งดีถ้าเป็นงานร้านอาหาร
ส่วนถ้าเป็นงานรีโนเวทแต่เป็นการรีโนเวทบ้าน อาจจะต้องให้คะแนนผู้รับเหมาเจ้านี้รองลงมา..
 
และสำคัญเลยควรไปดูผลงานจริง
หรืออย่างน้อยต้องพิสูจน์ได้ว่าผลงานที่เขานำมาโชว์เราเป็นงานของเขาจริงๆ …
 

 

 

เงื่อนไขสัญญา..

 
ในส่วนของสัญญานั้น ไม่ควรให้ผู้รับเหมาเป็นคนร่างเด็ดขาด เพราะส่วนนี้เป็นส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญถ้ากรณีที่เกิดความขัดแย้งกัน
 
..เราควรยืนยันเงื่อนไขในสัญญากับผู้รับเหมาแต่ละเจ้าก่อน และนำมาเปรียบเทียบกับผู้รับเหมาทั้งหมด
 
เช่น ระยะเวลาก่อสร้าง ค่าปรับล่าช้า เงินประกันผลงานและระยะเวลาประกันผลงาน การค้ำประกันสัญญา ระยะเวลาการเบิกจ่าย การเบิกจ่าย เงื่อนไขหรือขั้นตอนของการเพิ่มลดงาน ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง และอื่นๆ
..โดยหยิบประเด็นสำคัญ และตัวเลขต่างๆ มาเพื่อยืนยันเงื่อนไขสัญญากับทางผู้รับเหมา

 


 

เงื่อนไขการชำระเงิน

ส่วนนี้คือส่วนที่สำคัญมาก!! เพราะอำนาจในการเจรจาต่อรอง คือเรื่องของเงินและงานที่เกิดขึ้นจริง
 
โดยเงินที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาไม่ควรจะเกินไปกว่างานที่เกิดขึ้นจริง…
ในการเบิกจ่ายควรกำหนดวิธีการเบิกจ่ายให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดยส่วนมากจะนิยมแบ่งเป็นงวดงาน
 
คือเสร็จตามรายการที่ระบุก็สามารถจ่ายงวดงานนั้นๆได้
ซึ่งในการเปรียบเทียบนั้นก็ควรเทียบ การเบิกเงินล่วงหน้าของผู้รับเหมาและต้องดูด้วยว่ามีหลักค้ำประกันสัญญาไหมในการเบิกเงินล่วงหน้า เปรียบเทียบในแต่ละงวดงานและควรดูให้ไม่เกิดกับงานที่เกิดขึ้นจริง
 
สุดท้ายเลยต้องเปรียบเทียบงวดสุดท้ายของแต่ละเจ้าเพราะงวดสุดท้ายคือแรงจูงใจให้กับผู้รับเหมาในการจบหรือเก็บงาน!!
 

 

งบประมาณหรือราคา..

 
ในการเปรียบเทียบที่ดี ไม่ควรดูแค่ยอดเงินยอดสุดท้าย แต่ควรดูลึกไปถึงความรับผิดชอบของงาน
 
..เพราะมีหลายๆเจ้า นิยมเสนอราคางานครั้งแรกให้ดูต่ำที่สุด!! โดยเมื่อทำงานจริงกลับไม่รวมงานหรือวัสดุบางอย่างไป ทำให้ในท้ายที่สุด ราคาที่ถูกที่สุดในตอนแรกอาจจะไม่ได้ถูกจริงๆ
 
เพราะฉะนั้นควรให้ผู้รับเหมาเสนอราคางานโดยแยกรายละเอียดออกมาให้ชัดเจนโดยการทำเป็น BOQ
และควรระบุสโคปงานเตรียมการ(ที่พัก ค่าเดินทาง ค่าน้ำ/ไฟ บริหารจัดการ อุปกรณ์ป้องกัน และอื่นๆ) ให้ชัดเจนด้วย
 
…ควรเปรียบเทียบแต่ละหมวดงาน ปริมาณ ราคาต่อหน่วยในแต่ละเจ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรอง
 
 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม..

 
เงื่อนไขบางอย่างก็เป็นเรื่องสำคัญควรยึดเป็นหลัก และยืนยันกับผู้รับเหมาเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบด้วย..
 
ยกตัวอย่างเช่น บ้านที่ก่อสร้างเป็นบ้านติดกับบ้านเดิม และเราในฐานะเจ้าของบ้านก็มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและสุขภาพของเรากับคนในบ้าน เงื่อนไขเรื่องการทำรั้วป้องกัน หรือแผงป้องฝุ่นละอองควรเป็นเงื่อนไขสำคัญ รวมถึงอาจจะไม่ให้คนงานพักหรือทำแคมป์ในบริเวณไซต์งาน เป็นต้น
 
เราควรกำหนดเงื่อนไขที่เราต้องการหลักๆทั้งหมดให้ชัดเจน และเป็นเงื่อนไขให้ผุ้รับเหมาทำราคานำเสนอ ส่วนผู้รับเหมาที่ทำไม่ได้ในเงื่อนไขนั้น เราก็จะต้องพิจารณาปรับลด หรือไม่รับพิจารณาผู้รับเหมาที่ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้
 

 
 
 
 
 
… แนะนำเลยคือ  ควรทำเป็นตารางและกำหนดเป็นสี(สูง ต่ำ)เพื่อให้ดูภาพรวมเปรียบเทียบได้ง่าย พิจารณาทุกมิติ ดูว่าผู้รับเหมาที่เรามี ตอบโจทย์มากแค่ไหน ซึ่งส่วนมาก จะไม่มีผู้รับเหมาที่ดีหมดในทุก ๆ ส่วน(ถ้ามีถือว่าโชคดีมาก) “ของดีมักจจะไม่ถูก ของถูกมักจะไม่ดี” …และลองที่จะเจรจาต่อรองดูให้ไกล้เคียงกับความต้องการของเรามากที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ

ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ

 

 

 

วิศวกร มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้านพักศัย ..และเคยทำในทุกตำแหน่งของกระบวนการสร้างบ้าน ทั้งผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง