อยากสร้างบ้าน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 

…แน่นอนว่าเรื่องบ้านๆ ก็อาจเป็นเรื่องบ้านๆ บานๆ ต่อสถานะการเงินได้

หากเราไม่รู้จักวางแผนและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกคน

เพราะคงไม่มีใครที่จะมาสร้างบ้านเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอยในงานก่อสร้างกันได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้เราอาจตั้งใจที่จะสร้างบ้านในฝัน แต่ดันมีปัญหาเนื่องจากการเงินหยุดชะงัก บ้านในฝันก็คงจะกลายเป็นบ้านร้างในชีวิตจริงก็เป็นได้

.
วันนี้เราจึงอยากมาให้ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนก่อสร้างจนกระทั่งถึงวันที่รับมอบบ้าน เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจในการวางแผนการใช้เงิน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องต่อการสร้างบ้านในฝัน จนถึงวันที่พร้อมเข้าอยู่อาศัย มาดูกันว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 


 

1.)ค่าที่ดิน

… สำหรับใครที่ยังไม่มีที่ดิน แน่นอนว่าก่อนอื่นจะต้องมีที่ดินให้ตั้งหลักปักฐาน ซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เสียแค่ค่าที่ดินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะหากสภาพผิวดินไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้าง ก็จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพผิวดิน หรือค่าถมที่ นั่นเอง

 

 

 

 


 

2.)ค่าใช้จ่ายในการกู้

… การกู้เงินเพื่อสร้างบ้าน เป็นการกู้เพื่อใช้กับสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียม หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปิดหนี้สินต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 


 

3.)ค่าออกแบบบ้าน

… หากเรามีบ้านในฝัน มีแบบบ้านที่เราต้องการซึ่งแตกต่างจากบ้านของคนทั่วไปที่สามารถขอได้ฟรี (ที่บางทีอาจต้องมานั่งปรับแก้กันเสียยกใหญ่) เราก็จะต้องจ้างสถาปนิกและวิศวกรเพื่อออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างที่สามารถสร้างได้จริง เหมาะสม และตรงกับความต้องการ

 

 

 

 


 

4.)ค่ายื่นขออนุญาต

… ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง จะต้องมีการส่งมอบเอกสารก่อสร้างต่างๆ ให้กับสำนักงานเขตฯ และก็จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอีกด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการขออนุญาตใช้น้ำประปา และไฟฟ้า ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความใช้เจนควรสอบถามกับหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ล่วงหน้า จะได้สามารถเตรียมค่าใช้จ่ายไว้อย่างเพียงพอ

 

 

 


 

5.)ค่าวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง

… สิ่งนี้ถือเป็นตัวแปรหลักที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างนี้มีความบ้าๆ บานๆ ขึ้น เนื่องจากความสวยงามและความทนทาน ก็มักมาพร้อมกับราคาที่สูงตามมา ทั้งนี้อยู่ที่เราเลือกว่าต้องการการใช้งาน และความสวยงามมากหรือน้อยเพียงใด

 

 

 

 

 


6.)ค่าจ้างผู้รับเหมา

… ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จะเป็นส่วนที่เราได้ตกลงกับผู้รับเหมาก่อนเริ่มงาน ทำให้เราสามารถรู้และวางแผนกับเงินก้อนนี้ล่วงหน้าได้

 

 

 

 

 

 

 


 

7.)ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

… เช่น ค่าเช่า ค่าที่อยู่ บางครั้งบ้านอาจสร้างไม่เสร็จตามแผนงานการก่อสร้างที่ได้วางไว้ ทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าอยู่ในสถานที่ต่างๆ จนกว่าบ้านจะสร้างเสร็จ กระทั่งพร้อมเข้าอยู่

 

 

 

 

 

 


 

… เรื่องบ้านๆ อาจเป็นเรื่องบ้านๆ บานๆ สำหรับใครหลายคน แต่ถ้าหากเราสามารถประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนของงานก่อสร้าง หรือมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เราต้องการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ก็จะทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านในฝัน ให้กลายมาเป็นบ้านในชีวิตจริงได้ไม่ยาก

 

 

วิศวกร มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้านพักศัย ..และเคยทำในทุกตำแหน่งของกระบวนการสร้างบ้าน ทั้งผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง