ทำไมถึงควรมีแผนงานก่อสร้าง ??

 
แผนงานคืออะไร ? ..คือ แนวทางในการทำงานล่วงหน้า โดยแผนที่ดีควรพิจรณาจากข้อจำกัดต่างๆของงานก่อสร้างด้วยเช่น สภาพพื้นที่ วัสดุ กำลังคน งบประมาณ เป็นต้น และต้องให้สอดคล้องกับงานส่วนอื่นๆที่ต่อเนื่องด้วยเช่น งานตกแต่งภายใน งานแลนด์สเคป เป็นต้น … คุณสมบัติของแผนที่ดีอีกอย่างเลยคือ ต้องสามารถปรับเปรียนได้ตามข้อจำกัด เงื่อนไข หรือหน้างานที่มีการปรับเปรียนไประหว่างก่อสร้าง ..
 
ในการสร้างบ้าน … ซึ่งถ้าบ้านไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมาก มีวัสดุซับซ้อน หรือมีทีมงานส่วนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องมาก อาจจะก่อสร้างบ้านจบได้โดยใช้ประสบการณ์ในการทำงานปกติก็ได้ … แล้วทำไมต้องมีแผนงานล่ะ?
 

 
1. แผนงานช่วยให้เตรียมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานทำให้ทราบว่างานต่างๆจะเกิดขึ้นช่วงไหนโดยประมาณ ทำให้สามารถเตรียมงานส่วนต่างๆได้ เช่น เตรียมจัดซื้อวัสดุ ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมทีมงาน เตรียมอุปกรณ์ หรือเคลียร์แบบได้ล่วงหน้า
 
2. แผนงานช่วยให้เปรียบเทียบได้ว่างานทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนไหน ระยะเวลาผ่านมาเท่าไหร่ และช้าหรือเร็วเทียบแผนที่วางไว้เป็นอย่างไร
 
3. แผนงานช่วยคาดการณ์ จัดการเรื่องงบประมาณ
สำหรับเจ้าของบ้าน จะสามารถคาดการณ์เบิกจ่ายหรืองบประมาณในการซื้อวัสดุได้ล่วงหน้า ส่วนผู้รับเหมาก็สามารถคาดการณ์เรื่องงบประมาณในการทำงานแต่ละช่วงได้เช่นเดียวกัน

วิศวกร มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้านพักศัย ..และเคยทำในทุกตำแหน่งของกระบวนการสร้างบ้าน ทั้งผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง